Masterclass 6: Opschaling, cultuurverandering en zorgmarketing
  • 8 april 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Opschaling is een belangrijk thema wanneer het gaat om de implementatie van e-health. Onlangs stelde de Nederlandse regering 20 miljoen beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding bij het opschalen van e-health initiatieven, het zogeheten 'Fasttrack eHealth initiatief'. Ook publiceerde Zorg voor innoveren in 2016 de opschalingsgids, met tips & tricks voor de opschaling van e-health toepassingen.

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Wat de problemen en knelpunten zijn die grootschalige implementatie van e-health in de weg staan
  • Wat interoperabiliteit is en hoe dit tot stand kan komen
  • Hoe de interne informatie architecuur van uw zorgorganisatie hier aan bij kan dragen


'Maar wat zijn dan de problemen en knelpunten die grootschalige implementatie van e-health in de weg staan? Waarom blijven succesvolle e-health toepassingen op de plank liggen en worden ze niet opgeschaald?'

Lies van Gennip gaat tijdens deze masterclass in op interoperabiliteit.
Informatie wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dit heet interoperabiliteit, en hiervoor is een goed ingerichte informatie architectuur noodzakelijk.

Een goed ingerichte architectuur ontstaat door goede afspraken op alle niveau's van een organisatie. Van de infrastructuur tot het beleid; er moet structuur aangebracht worden in de informatievoorziening en ICT van de organisatie. 

Wanneer de interne architectuur goed ingericht is kan er interoperabiliteit tussen twee zelfstandige opererende organisaties (bijv. ziekenhuis, huisartsenpraktijk en de patiënt) tot stand worden gebracht. 
In de zorg is het lastig om deze afspraken te maken, omdat er veel verschillende disciplines en zelfstandig opererende organisaties zijn. Bovendien is de financiering grotendeels publiekelijk, waardoor interoperabiliteit niet vanzelf tot stand komt. 

Image
Sprekers:
Saskia Timmer

Saskia Timmer, eHealth expert bij tBureau

Jack van Gils

Jack van Gils, partner bij tBureau