Masterclass 6: Draagvlak en co-creatie
17 april: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Een mogelijke verklaring voor het niet doordringen in de zorgpraktijk van e-health toepassingen is dat zorgverleners mogelijkheden aanbieden aan patiënten, maar dat het gebruik ervan achterblijft. Niet voor niets luidt een van de belangrijkste aanbevelingen: ‘Breng het huidige e-health-aanbod onder de aandacht van zorggebruikers’.
E-health maakt het regelen van zorgzaken een stuk makkelijker en geeft mensen meer regie over hun eigen gezondheid. E-health biedt daarmee nieuwe en belangrijke kansen voor patiëntparticipatie.

Steeds meer zorgorganisaties zijn bezig met de invoering van e-health en willen de mogelijkheden ervan benutten. Toch blijkt het in de praktijk lastig om e-health-diensten als inzage in het dossier of een consult op afstand succesvol te implementeren. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde vragen en uitdagingen. Hoe maak je diensten gebruiksvriendelijk en waardevol voor patiënten en zorgverleners, zodat ze ook daadwerkelijk gebruikt worden? Hoe zorg je dat e-health een logisch onderdeel van de zorg wordt?

Skipr e-health
Sprekers

Pieter – Joep Huige, Arts – Apotheker np, Founding partner Umenz

Erik Kuik, voorzitter raad van bestuur Alliade. Zal na de zomer elektronische leeromgeving lanceren om de zorgverlener meer te betrekken bij het e-health toepassingen.

Mirjam van Velthuizen is sinds 15 oktober 2013 lid van de raad van bestuur (CFO) van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Voordat zij aantrad in het UMC Utrecht  was Mirjam drie jaar lid van de raad van bestuur van de Rivas Zorggroep. Haar benoeming als lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht betekent een terugkeer naar de werkgever waar zij voor de Rivas Zorggroep tien jaar werkte in diverse functies als manager bedrijfsvoering en zorg.