Masterclass 6: Opschaling, cultuurverandering en zorgmarketing
3 december: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Opschaling is een belangrijk thema als het om de implementatie van e-health gaat. Onlangs nog stelde de Nederlandse regering twintig miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding bij het opschalen van e-health-initiatieven; het zogeheten ‘Fasttrack eHealth initiatief’. Ook publiceerde Zorg voor innoveren (een samenwerking tussen het Ministerie van VWS, ZonMw, de NZA en Zorginstituut Nederland) in 2016 de OpschalingsGIDS, met tips & tricks voor het opschalen van zorginnovaties.

Wat zijn nu de problemen en knelpunten die grootschalige implementatie van e-health in de weg staan? Bewezen succesvolle e-health-toepassingen blijven maar al te vaak ‘op de plank’ liggen. Ze worden na de pilotfase niet geïmplementeerd of opgeschaald. Inzichten en ervaringen worden maar weinig gedeeld. Wat zijn nu de problemen en knelpunten die grootschalige implementatie van e-health in de weg staan?

​​​​​​​​​​​​​Lies van Gennip gaat in deze masterclass  in interoperabiliteit:

Informatie wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dat heet interoperabiliteit. Om dit te bereiken is een goed ingerichte architectuur binnen een organisatie noodzakelijk.

Een goed ingerichte architectuur ontstaat door afspraken te maken op alle niveaus in de organisatie met alle betrokkenen, dus van de infrastructuur tot a​an het beleid, en structuur aan te brengen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie. Daarmee ontstaan operationele oplossingen die toepasbaar zijn binnen zelfstandig opererende organisaties.

Wanneer de interne architectuur goed ingericht is kan er interoperabiliteit tussen twee zelfstandig opererende organisaties (bijvoorbeeld ziekenhuis, huisartsenpraktijk, patiënt) tot stand worden gebracht.

In de zorg is het lastig om die afspraken te maken, omdat er veel verschillende disciplines en zelfstandig opererende organisaties zijn. Bovendien is de zorgsector grotendeels publiek gefinancierd, waardoor de markt anders werkt en interoperabiliteit niet vanzelf tot stand komt. Daarbij komt dat de mogelijkheden die ICT biedt exponentieel toenemen. Interoperabiliteit komt mede tot stand door gebruik te maken van afspraken op alle lagen. In zo’n afspraak kan worden vastgelegd welke standaard men erbij zal gebruiken.

Skipr e-health
Sprekers

Lies van Gennip heeft ruim veertien jaar ervaring als bestuurder. Voor haar benoeming als directeur bij Nictiz was zij directeur van onder meer Stivoro, de Nederlandse Accreditatie Organisatie (tegenwoordig NVAO) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Daarvoor werkte zij bij de divisie Preventie en Gezondheid van TNO.

Jack van Gils, Partner tBureau. Jack heeft jarenlange ervaring met innovatie en verandering. Hij heeft ervaring als manager en adviseur, nationaal en internationaal. Zijn ambitie is de laatste 10 jaar gericht op verandering in de zorg en de implementatie daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat hij als partner tBureau heeft opgericht.