Masterclass 5: Draagvlak en co-creatie
  • 1 april 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Een mogelijke verklaring voor het feit dat e-health toepassingen niet doordringen in de zorgpraktijk is dat zorgverleners mogelijkheden aan patiënten aanbieden, maar niet gebruiken. Een van de belangrijkste aanbevelingen luidt: 'Breng het huidige e-health aanbod onder de aandacht van de zorggebruiker.' 

'E-health maakt het regelen van zorgzaken een stuk makkelijker en geeft mensen meer regie over hun eigen gezondheid.'

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Aanbevelingen voor het creëeren van draagvlak bij de implementatie van e-health toepassingen
  • Hoe u de toepassing gebruiksvriendelijk maakt zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt
  • Hoe u er aan bij kunt dragen dat e-health een logisch onderdeel van de zorg wordt


Het biedt nieuwe en belangrijke kansen voor patiëntparticipatie. 
Steeds meer zorgorganisaties zijn bezig met de invoering van e-health en willen de mogelijkheden ervan benutten.
Toch blijkt het in de praktijk lastig om e-health toepassingen succesvol te implementeren. Zorgorganisaties staan hierbij voor dezelfde vragen en uitdagingen. Hoe maakt u diensten gebruiksvriendelijk en waardevol voor patiënten en zorgverleners? Hoe zorgt u ervoor dat e-health een logisch onderdeel van de zorg wordt? 

Image
Sprekers: 
Nico Wulffraat

Nico Wulffraat, hoogleraar kinderreumatologie, cluster- en afdelingshoofd UMC Utrecht

Niels Chevannes

Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Public health en Eerstelijnsgeneeskunde LUMC