Masterclass 4: Data, privacy en security
19 november: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Zorginstellingen zijn zich niet altijd helemaal bewust van de verplichtingen die op het gebied van privacy gelden en zijn soms onvoldoende op de hoogte van nieuwe relevante wet- en regelgeving. Aan welke eisen moet de beveiliging van patiëntdossier bijvoorbeeld voldoen?
Zorginstellingen moeten bovendien per 1 januari rekening houden met de Wet meldplicht datalekken. In het geval van een datalek moet op korte termijn actie worden ondernomen, maar welke verplichtingen gelden er in zo’n geval? Sinds januari heeft de Autoriteit persoonsgegevens meer mogelijkheden om boetes op te leggen in het geval van overtredingen. Dat maakt het belang van zorgvuldige privacybescherming des te groter.
Desondanks wordt de druk op zorginstellingen steeds groter om innovatieve manieren van zorgaanbod en kennisdeling toe te passen. En door decentralisatie hebben ook gemeenten een steeds belangrijkere rol te spelen op dit terrein. Ook dit brengt uitdagingen met zich voor privacy compliance.

Skipr e-health
Sprekers

Dr. Nicky Hekster. Na een periode van ruim 10 jaar als technical leader healthcare & life sciences bij IBM Benelux werkt Nicky Hekster thans voor IBM Watson Health. Hierbij concentreert hij zich op toepassingen, conceptie, ontwerp en validatie van oplossingen om uitdagingen in de gezondheidszorg te slechten. Naast e-health en big data, is hij een expert op het gebied van het toepassen van IBM’s Watson technologie op gezondheid, gezondheidszorg en levenswetenschappen. Van 2010 tot 2014 was hij voorzitter van ihe Nederland (integrating the healthcare enterprise), in welke hoedanigheid hij heeft bijgedragen aan het gecoördineerd gebruik van zorg-ict standaarden in Nederland t.b.v. regionale en nationale uitwisseling van medische informatie. Thans is hij voorzitter van de werkgroep standaardisatie van de oiz, de belangenvereniging van ict bedrijven in de zorg. Daarnaast is hij lid van de redactieraad van het (web)magazine ict&health. Nicky treedt regelmatig op als  gastdocent aan een aantal universiteiten en hogescholen in Nederland en België. Hij studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij op een onderwerp uit de zuivere wiskunde promoveerde.

Sofie van der Meulen, Senior Inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens

Rob Peters, co-founder Digital Health Compliance, founder Assuring Medical Apps

Rob is registeraccountant bij Deloitte en vanuit deze rol verantwoordelijk voor het opzetten van de nieuwe business line Digital Health Compliance. Rob heeft veel ervaring opgebouwd op het gebied van compliance, privacy en informatiebeveiliging in de zorg. Naast deze inhoudelijke rol is Rob verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe compliance gerelateerde innovatieve, digitale, dienstverleningen binnen de zorg. Rob mentor van diverse accelerator programs. Ook is Rob betrokken bij diverse innovatiejury’s en commissies binnen de zorg. Verder schrijft Rob jaarlijks diverse artikelen voor zorg gerelateerde platforms en vakbladen, is Rob een spreker over compliance in de zorg op gerenommeerde, internationale conferenties en geeft Rob regelmatig gastcolleges over digitalisering binnen de zorg.

Barry Meesters

Barry Meesters heeft een IT-audit achtergrond en vanuit deze rol verantwoordelijk voor het opzetten van de nieuwe business line Digital Health Compliance. Digitalisering binnen de healthcare is zijn passie en daarom heeft hij zich de laatste jaren volledig toegespitst op dit gebied. Naast initiatieven als Assuring Medical Apps is Barry nu medetrekker van de propositie Digital Health Compliance, waarbij zorginstellingen en technologie organisaties worden geholpen bij security, privacy en compliance gerelateerde vraagstukken, waardoor digitalisering kan worden omarmd en de zorg kan worden verbeterd. Ook hier zoekt Barry weer naar innovatieve oplossingen om de compliance last voor klanten verder te kunnen reduceren.