Masterclass 4: Data, privacy en security
  • 19 november 2018 – uitverkocht
  • 25 maart 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Zorginstellingen zijn zich niet altijd bewust van de verplichtingen op het gebied van privacy. Ze zijn soms onvoldoende op de hoogte van nieuwe relevante wet- en regelgeving. Aan welke eisen moet een patiëntdossier bijvoorbeeld voldoen? 
Daarnaast moet er per 1 januari rekening gehouden worden met de Wet meldplicht datalekken. In het geval van een datalek moet op korte termijn actie worden ondernomen, maar welke verplichtingen gelden in een dergelijk geval?

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Welke uitdagingen de privacy compliance met zich mee brengt
  • Wat de verplichtingen rondom de nieuwste wet- en regelgeving zijn
  • Hoe u met de druk om innovatieve manieren van zorgaanbod en kennisdeling toe te passen om kunt gaan

Het belang van zorgvuldige privacybescherming wordt nog groter, aangezien de Autoriteit persoonsgegevens per januari meer mogelijkheden heeft om boetes op te leggen bij overtredingen. Desondanks wordt de druk om innovatieve manieren van zorgaanbod en kennisdeling toe te passen steeds groter. Hoe gaat u hiermee om?

'Sinds januari heeft de Autoriteit persoonsgegevens meer mogelijkheden om boetes op te leggen in het geval van overtredingen.'

Dat maakt het belang van zorgvuldige privacybescherming des te groter.
Desondanks wordt de druk op zorginstellingen steeds groter om innovatieve manieren van zorgaanbod en kennisdeling toe te passen. En door decentralisatie hebben ook gemeenten een steeds belangrijkere rol te spelen op dit terrein. Ook dit brengt uitdagingen met zich voor privacy compliance.

Image
Sprekers:

Nicky HeksterEMEA Technical Presales IBM Watson

Sofie van der Meulen, Senior Inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens

Eelco Stofbergen, Director Consulting & Thought Leader Cybersecurity, CGI