Masterclass 3: Do’s en don’ts van e-health implementatie
12 november: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Je kunt de beste technologie ter wereld onder handen hebben; technologie zelf lost niets op! Je bent nergens zonder medewerkers die de meerwaarde zien van de noodzakelijke verandering en e-health daadwerkelijk gebruiken. E-health is kortom boven alles mensenwerk! Dit blijkt ook uit de vele onderzoeken die uitwijzen dat een succesvolle veranderingen voor 25% bestaan uit technologische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. Aandacht voor het menselijke deel van digitale zorg is cruciaal en zorgt er voor dat e-health uiteindelijk ook daadwerkelijk gebruikt wordt door cliënten en medewerkers. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden licht Wouter Wolters in deze masterclass toe hoe je effectief en efficiënt e-health implementeert en borgt in je organisatie.

Henk Herman Nap gaat in deze masterclass  in op de gerontechnologie en de (sociale) context. eHealth toepassingen worden geïmplementeerd in de intra- en extramurale langdurige zorg. De gebruikersvriendelijkheid van e-health en toegankelijkheid van informatie is essentieel voor een succesvolle implementatie, vooral voor senioren. Senioren hebben in hun jeugd en werkleven gebruik  gemaakt van niet-digitale informatiesystemen en elektro mechanische apparatuur. Hoe zorg je er voor dat e-health makkelijk is in gebruik voor de ouder wordende mens? Naast gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid is het belangrijk om een inzicht te verkrijgen in de context waarin eHealth wordt geïmplementeerd. E-health kan het welzijn van een cliënt vergroten, maar ook onbedoeld verkleinen. Henk Herman Nap deelt praktische voorbeelden van mislukte en succesvolle e-health implementaties.

Skipr e-health
Sprekers

Henk Herman Nap senior adviseur Vilans. Henk Herman is in 2008 gepromoveerd op Gerontechnology, Postdoc in senior gamers en Project Coördinator van een Europees eHealth aanbesteding- en implementatieproject. Bekijk ook de website van Gerontechnology.
Hij heeft inmiddels vele jaren ervaring in het begeleiden en coördineren van implementatie-, evaluatie- en validatieonderzoek op het gebied van e-health, domotica, games for health en Ambient Assisted Living.

Wouter Wolters begeleidde de afgelopen 10 jaar vele organisaties bij het ontwikkelen van visie en strategie en het implementeren van e-health waaronder de rijksoverheid bij het invoeren van online bedrijfsmaatschappelijk werk, het voedingscentrum bij een online platform voor leefstijl coaching, educto en haar labels bij het digitaliseren van de dyslexiebehandeling en logopediebehandeling, de wereldwijde organisatie van kindertelefoons bij het invoeren van online hulp en was hij verantwoordelijk voor de visie en strategievorming, conceptontwikkeling en implementatie van een online behandelplatform voor orthopedagogisch behandelcentra reik (voorheen tjallingahiem), ambiq en drievers dale.

Wouter spreekt en schrijft (o.a. Skipr, Frankwatching, NRC, TEDx) met regelmaat over digitale zorginnovatie en organisatieverandering. Zo schreef en droeg hij bij aan meerdere boeken (waaronder het handboek online hulp), organiseerde hij jarenlang het landelijk congres online hulp en het inhoudelijk programma “de menselijke kant van digitale zorginnovatie” tijdens de zorg en ict beurs van 2016 en 2017 (i.s.m. de jaarbeurs).