Masterclass 2: Financiering en de rol van de verzekeraar
5 november: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Zowel zorgaanbieders als zorginkopers ervaren problemen in de bekostiging van e-health, met name in relatie tot het kunnen terugverdienen van initiële investeringen die e-health vergt. Deze problemen worden grotendeels veroorzaakt door disbalans tussen investeringen, zekerheden en beoogd effect op de korte termijn versus de langere termijn.

Door zorginnovatie zullen de business modellen inde zorg veranderen. We behandelen de mogelijke keuzes, uitgangspunten en de belangen tussen partijen. Denk aan de wijze hoe meer uitkomstgerichte financiering de bestaande operatie wijzigt in de keten, hoe de medisch specialistische financiering kan worden geraakt en op welke wijze de transitie impact heeft op alle partijen in de keten. Daarnaast zal ook het onderscheid besproken worden tussen het dempen van de (zorg)vraag (effectiviteit) en het verbeteren van het (zorg)aanbod (efficiency). De wijze hoe het bedrijfsleven hiermee om kan gaan (met name de zorginnovatiebedrijven) zal aandacht krijgen.

Lessen die in deze masterclass besproken worden zijn:
Les 1. De business case bestrijkt de hele zorgketen.
Les 2. Wees u bewust van de speerpunten van een zorgverzekeraar.
Les 3. Zorg dat uw innovatie de zorg daadwerkelijk anders organiseert (en schaalbaar is).
Les 4. Meten, meten, meten (op uitkomstindicatoren)
Les 5. Durf ook stappen te zetten die ten koste gaan van uw omzet

Verzekeraars hebben een doorslaggevende rol in het van de grond krijgen van e-health. Sinds afgelopen maart werd bekend dat 5 verzekeraars HartWacht vergoedden voor de patiënten die onder behandeling zijn bij één van de tien hartklinieken van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Zorg kan daardoor goedkoper worden, toegankelijker zijn én de patiënt centraal stellen.

Met het vergoeden van HartWacht laten zorgverzekeraars zien dat zij niet alleen reguliere zorg inkopen, maar dat ze ook willen investeren in vernieuwing. Sebastiaan Blok (CCN) en Ronald Scheffer (FocusCura) geven een duopresentatie over de case Hartwacht.

Joris van Eijk van Menzis gaat in op COPD in Beeld:
Met COPD InBeeld wordt een deel van de zorg naar de thuisomgeving verplaatst, terwijl er een korte lijn met de patiënt behouden blijft. Mensen met COPD meten zelf thuis twee keer per week hun waarden en voeren die in op een app op de iPad. Op afstand controleren verpleegkundigen en de longverpleegkundige van Sensire en de verpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis de waarden. Menzis ondersteunt het initiatief van thuiszorgorganisatie Sensire, het Slingeland Ziekenhuis en zorginnovatiebedrijf FocusCura, drie jaar lang financieel.
“COPD InBeeld maakt de innovatieve werkwijze voor veel meer mensen toegankelijk. Wij stimuleren graag innovatieve zorg die de kwaliteit voor patiënten verhoogt en de doelmatigheid bevordert”, aldus Joris van Eijk.

Skipr e-health
Sprekers

Sebastiaan Blok is innovatiemanager bij Cardiologie Centra Nederland (CCN). Na zijn bachelorstudie geneeskunde rondde Sebastiaan een masteropleiding af in management, beleidsanalyse en ondernemerschap in de zorg. Vervolgens werkte hij onder meer als consultant in de gezondheidszorg bij KPMG. Bij Cardiologie Centra Nederland kwam hij binnen als operationeel manager, maar omdat het ontwikkelen van nieuwe ideeën zo’n groot deel van zijn werkzaamheden in beslag neemt, noemt hij zich liever innovatiemanager. Bonds en het Fast track programma voor opschaling van veelbelovende innovaties maken deel uit van het programma.

Joris van Eijck is directeur Zorg, zorgverzekeraar Menzis. Hij heeft Natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht gestudeerd en zijn MBA behaald aan INSEAD. Na zijn studie heeft Joris van 2001 tot en met 2008 voor The Boston Consulting Group gewerkt. De focus lag in opdrachten op operationele resultaatverbetering, strategie, organisatie ontwerp en marketing & sales, in internationale omgeving en verschillende industrieën.Van 2008 tot en met 2014 was Joris werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Bij het AMC was Joris onder andere Directeur bedrijfsvoering van de divisies Vrouw-Kind, het Hartcentrum en de Divisie Klinische Methoden & Public Health. Vanaf 2012 was hij lid van de raad van bestuur a.i. (in de rol van CFO en COO). In deze hoedanigheid was Joris onder andere verantwoordelijk voor portefeuille bedrijfsvoering met directe aansturing van de dienstverlenende directoraten (o.a. ICT, Facilitaire services, Inkoop, Administratie) en had hij een actieve rol in de allianties met VUmc en OLVG.

Ronald Scheffer Business Developer, FocusCura. Ronald heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen & University of Florida, Master in Finance en International Business. Na zijn studie heeft hij bij NXP (Voormalig Philips) verschillende rollen gehad op het gebied van Analyse, strategie en sales & marketing. In de solar industrie heeft Ronald gewerkt aan de transitie naar duurzame energie verschillende internationale markten, volgens innovatieve modellen. In zijn vrije tijd heeft hij een stichting opgericht om ouderen te verbinden met technologie met elkaar. Ronald zet deze ervaring bij FocusCura in om actief bij te dragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van oudere en kwetsbare mensen, met innovatieve trajecten in binnen- en buitenland waarin een goede samenwerking tussen verschillende stakeholders en cruciale rol speelt.

Daniel Winkeler is ondernemer en adviseur bij room to… (project- en adviesorganisatie in de financiële dienstverlening en de zorg met een sterke focus op de realisatie) en mede-eigenaar van transcaring (service provider voor internationale medische uitzendingen). Als achtergrond heeft hij o.a. De studies hospitality- en businessmanagement afgerond aan de Brighton university en organisatiewetenschappen aan de Tilburgse universiteit. Tussen 2006 en 2010 is Daniel als project- en programmamanager actief geweest bij complexe verandertrajecten in de financiële dienstverlening. Sinds 2010 is hij voornamelijk actief geworden in de zorg (als interim-manager, consultant en projectmanager). Met name multidisciplinaire samenwerkingstrajecten (ketentrajecten) en het realiseren van zorginnovatie hebben daarbij zijn specifieke aandacht. Vanuit laatstgenoemde aandachtsgebieden is hij o.a. Programmamanager voor een regionaal field lab 2e lijnszorg (innovatieplatform in Oost-Gelderland), als ook programmamanager voor het inbeeld traject (transformatie zorg in de Achterhoek voor copd- en hartfalen patiënten geïnitieerd door Slingeland ziekenhuis en sensire).

Piet de Bekker (1972) heeft 20 jaar ervaring als adviseur aan de zorg. Hij is partner en mede-oprichter van Zorgvuldig Advies, bestuurslid bij de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) en Stichting BultersMekke, en is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Piet werkte ruim tien jaar bij het Ministerie van VWS, sindsdien adviseert hij zorgorganisaties, bedrijven en patiëntenorganisaties over veranderingen in het zorgstelsel en hoe ze om kunnen gaan met de strategische of tactische gevolgen daarvan. Hij heeft een passie voor gezondheid en nieuwe innovatieve verbeteringen om tot meer gezondheid te komen. De Nederlandse zorg is prachtig, maar complex, en het vergt kennis om op een juiste manier door de diverse stelsels te laveren.