Masterclass 2: Financiering en de rol van de verzekeraar
  • 11 maart 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Zorginkopers en zorgaanbieders ervaren problemen in de bekostiging van e-health. De problemen worden grotendeels veroorzaakt door disbalans tussen investeringen, zekerheden het beoogde effect op de kort vs. de langer termijn. 

Enkele lessen die in de masterclass besproken worden: 

Tijdens deze masterclass krijgt u antwoord op de vragen:
  • Hoe ziet het landschap van zorgfinanciering eruit?
  • Welke mogelijkheden heeft een zorgverzekering voor de financiering van e-health?
  • Wat voor contractvormen zijn mogelijk voor e-health?
  • De business case bestrijkt de gehele zorgketen
  • Wees u bewust van de speerpunten van een zorgverzekeraar
  • Zorg dat uw innovatie de zorg daadwerkelijk ander organiseert en schaalbaar is
  • Meten, meten en meten op uitkomstindicatoren
  • Durf ook stappen te zetten die ten kosten gaan van uw omzet. 

Image
Sprekers:
Eline Deusing

Eline Deusing,
beleidsontwikkelaar zorginkoop MSZ bij Zilveren Kruis

Piet de Bekker

Piet de Bekker, o.a. partner en mede-oprichter Zorgvuldig Advies

Olivier van Noort

Olivier van Noort, senior inkoper wijkverpleging bij Menzis

Daniel Winkelier

Daniel Winkeler, ondernemer en adviseur bij room to...