Masterclass 2: Financiering en de rol van de verzekeraar
 • 5 november 2018 – uitverkocht
 • 11 maart 2019
 • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Zorginkopers en zorgaanbieders ervaren problemen in de bekostiging van e-health. De problemen worden grotendeels veroorzaakt door disbalans tussen investeringen, zekerheden het beoogde effect op de kort vs. de langer termijn. 

Enkele lessen die in de masterclass besproken worden: 

Tijdens deze masterclass leert u:
 • Wat mogelijke keuzes, uitgangspunten en belangen zijn op het gebied van de financiering van e-health
 • Het onderscheid tussen het dempen van de vraag en het verbeteren van het aanbod
 • Op welke manier het bedrijfsleven hiermee om kan gaan

 • De business case bestrijkt de gehele zorgketen
 • Wees u bewust van de speerpunten van een zorgverzekeraar
 • Zorg dat uw innovatie de zorg daadwerkelijk ander organiseert en schaalbaar is
 • Meten, meten en meten op uitkomstindicatoren
 • Durf ook stappen te zetten die ten kosten gaan van uw omzet. 

'Verzekeraars hebben een doorslaggevende rol in het van de grond krijgen van e-health'. 

Afgelopen maart werd bekend dat 5 verzekeraars HartWacht vergoedden voor patiënten die onder behandeling zijn bij 1 van de 10 hartklinieken van Cardiologie Centra Nederland (CCN). Zorg kan daardoor goedkoper worden, toegankelijker zijn én de patiënt centraal stellen. 
Met het vergoeden van HartWacht laten zorgverzekeraars zien dat zij niet alleen reguliere zorg inkopen, maar dat ze ook willen investeren in vernieuwing. Sebastiaan Blok en Ronald Scheffer gaan tijdens de masterclass in op deze case.

Image
Sprekers:
Sebastiaan Blok

Sebastiaan Blok, innovatiemanager bij Cardiologie Centra Nederland (CCN). 

Ronald Scheffer

Ronald Scheffer, business developer bij FocusCura

Inge schaap

Inge Schaap, programma manager Digitale Zorg bij Menzis

Daniel Winkelier

Daniel Winkeler, ondernemer en adviseur bij room to... 

Xander Koolman

Xander Koolman, docent en directeur Talma Zorgprogramma bij de VU