Masterclass 1: Visie, strategie & tactiek
  • 29 oktober 2018 – uitverkocht
  • 4 maart 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

De zorg verandert en (e-health) ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Maar hoe kom je als organisatie naar een stip op de horizon met betrekking tot e-health? En hoe past een gedegen implementatie in dit geheel?
Om de kans van slagen van e-health te vergroten is het betrekken van patiënt én zorgverlener in de ontwikkeling van zorginnovaties cruciaal. Maar waar begint u? Waar stuurt u bij en hoe weet u wanneer de implementatie een succes is.

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Hoe u e-health kunt benutten zodat het geen bedreiging wordt maar een kracht
  • Wat een zorgverlener met e-health kan en wat kwetsbare mensen hier aan hebben
  • Welke e-health toepassingen zorgorganisaties op het moment al toepassen


'E-health is meer dan techniek'

Nictiz en Nivel onderzoeken jaarlijks de stand van zaken op het gebied van e-health, waarvan de resultaten gebundeld worden in de e-health monitor. Het laatste onderzoek had speciale aandacht voor het organisatie- en implementatieperspectief. Enkele vragen die hierin werden gesteld zijn:

  • Wat zien zorgprofessionals als randvoorwaarden voor succesvolle e-health?
  • Welke knelpunten ervaren zorgprofessionals en welke effecten heeft de inzet van e-health

Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken welke organisaties e-health al toepassen en waarom. Hoe snel, of hoe langzaam, de ontwikkelingen gaan en welke factoren van invloed zijn op de verspreiding van het gebruik. Zo kunnen de kansen en belemmeringen op het gebied van e-health in kaart worden gebracht. Drs. Myrah Wouters zal de bevindingen tijdens de masterclass presenteren. 

Image
Sprekers
Myrah Wouters

Myrah Wouters, programmaleider
e-health monitor en senior adviseur e-health