Masterclass 1: Visie, strategie & tactiek
  • 4 maart 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

De zorg verandert en e-health ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De technische mogelijkheden zijn er, maar hoe implementeert u e-health toepassingen op een goede manier in uw eigen organisatie? Welke aspecten zijn hierbij van belang? Het begint met een goede strategie en visie. Sprekers Jorrit Ebben en Myrah Wouters delen hun kennis en ervaring op dit vlak met u tijdens deze eerste masterclass.

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Wat is het startpunt voor de succesvolle inzet van e-health?
  • Wat is de laatste stand van zaken over de inzet van e-health in Nederland?
  • Op welke manier is de inzet e-health een win-win situatie voor zowel zorgvragers als zorgverleners?

'E-health is meer dan techniek'

Nictiz en Nivel onderzoeken jaarlijks de stand van zaken op het gebied van e-health, waarvan de resultaten gebundeld worden in de e-health monitor. Het laatste onderzoek had speciale aandacht voor online inzage in het medisch dossier en randvoorwaarden voor goed gebruik van e-health, zoals visie, vaardigheden en vertrouwen. Enkele vragen die hierin werden gesteld zijn:

  • Hebben zorgverleners een visie op digitalisering van de zorg en leggen zij concrete doelstellingen vast bij inzet van e-health?
  • Wat is het niveau van digitale (gezondheids)vaardigheden van zorgverleners en zorggebruikers en hoe hangt dit samen met gebruik van e-health?

Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken wat de stand van zaken is op het gebied van e-health en waarom de ene toepassing zich sneller ontwikkelt dan de andere. Drs. Myrah Wouters zal de bevindingen tijdens de masterclass presenteren. 

Strategie en visie worden pas wat waard als de executie goed is
Het gaat goed in Nederland met eHealth, zeggen vooral de landen om ons heen. En voor een zeker deel hebben ze gelijk. Er worden veel eHealth innovaties en vernieuwingen bedacht! De invoering gaat echter nog niet in de snelheid die gewenst is. Wat is er dan wel nodig om ‘het te laten lukken’?

Een visie kan binnen een paar dagen op papier staan, net als een innovatie. En dan begint het echte werk. Jorrit Ebben bespreekt het traject voor een innovatie van het eerste idee tot een geïmplementeerd én op doelmatigheid getoetst waardevol product komt, welke mensen daarbij nodig zijn in elke fase van het traject en wat dat vraagt van de teams die er aan werken.

Image
Sprekers
Myrah Wouters

Myrah Wouters, programmaleider
e-health monitor en senior adviseur e-health

Jorrit Ebben

Jorrit Ebben, specialist op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg