Masterclass 1: Visie, strategie en tactiek
29 oktober: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Dat de zorg verandert is geen nieuws meer, dat (e-health)ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen ook niet. Maar hoe kom je als organisatie naar een stip aan de horizon met betrekking tot e-health? En hoe past een gedegen implementatie in dit geheel? Om kans van slagen van e-health te vergroten is het betrekken van patiënt én zorgverlener bij de ontwikkeling van apps, games en innovaties cruciaal. Maar waar begint u? Waar stuurt u bij en hoe weet u wanneer implementatie een succes is?

• Hoe gaat u e-health zo benutten dat het geen bedreiging wordt maar een kracht?

• Wat kunnen zorgorganisaties er op dit moment al mee?

• Wat kan een zorgverlener vandaag al met e-health doen? Wat hebben kwetsbare mensen er op dit moment aan?

E-health – meer dan techniek

Wie doet al wat met e-health en waarom? En hoe snel – of hoe langzaam – gaan de ontwikkelingen op dit gebied? Welke factoren beïnvloeden de verspreiding en het gebruik van e-health? En wat zijn kansen en belemmeringen? Nictiz en het Nivel onderzoeken jaarlijks de stand van zaken op het gebied van e-health, waarvan de resultaten gebundeld worden in de e-health Monitor. Het laatste onderzoek had speciale aandacht voor het organisatie- en implementatieperspectief. Wat zien zorgprofessionals als de randvoorwaarden voor succesvolle inzet van e-health, welke knelpunten ervaren zij en welke effecten zij zien optreden door de inzet van e-health. Ook vroegen wij managers en verantwoordelijken voor innovaties binnen instellingen voor de langdurige zorg gevraagd naar het innovatieklimaat, -strategieën en ervaringen met de implementatie van e-health binnen hun organisatie.

Skipr e-health
Sprekers

Dr. ir. Daan Dohmen is ondernemer en wetenschapper met een passie voor de zorg. Naast zijn rol als CEO van het internationale zorginnovatiebedrijf FocusCura, begeleidt Daan promovendi op het domein van e-health-validatie en werd hij in 2015 benoemd als Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Dit adviesorgaan adviseert het Kabinet en Staten Generaal gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen op het domein van zorg en samenleving.

Drs. Myrah Wouters is programmaleider van de e-health-monitor die Nictiz jaarlijks samen met het NIVEL uitbrengt. Verder houdt zij zich als senior adviseur e-health bezig met toekomstige ontwikkelingen en advisering over innovatie in de zorg. Haar aandachtspunten zijn medicatieveiligheid & ICT, Digitale transformaties in de zorg en de effectiviteit en doelmatigheid van e-health. Voorheen was Myrah International e-health Manager van Mediq.