Masterclass 7: Design Thinking, denk en werk met de eindgebruikers voor ogen
  • 15 april 2019
  • 15:00 – 19:00 uur
Inhoud van de masterclass

Hoe komt u tot de inzet van digitale toepassingen voor de gezondheidszorg die gewaardeerd én gebruikt worden door patiënten en zorgverleners? Hoe betrekt u eindgebruikers bij de ontwikkelingen en implementatie, of beter gezegd: hoe komt u tot samenwerking en co-creatie met eindgebruikers in de verschillende fasen van innovatie?

'Design Thinking biedt instrumenten en methodieken om op gestructureerde en praktische wijze 'mensgerichte' processen, producten en diensten te ontwikkelen en implementeren.'

Tijdens deze masterclass leert u:
  • Wat Design Thinking is en op welke wijze u er praktisch mee aan de slag kunt
  • Meer over de belangijkste onderdelen hiervan, zoals de patient journey, etnographic interviews, persona’s, stakeholder mapping en value network mapping
  • Hoe u samen met alle stakeholders werkt, waarbij u het perspectief op de eindgebruiker voortdurend centraal stelt

Daarbij gaat het niet enkel om het genereren van nieuwe ideeën, maar vooral om goed te leren begrijpen wat de eindgebruikers bezig houdt en zo tot goede keuzes te komen.

Leer door te doen staat centraal in deze masterclass. Na afloop heeft u kennis over de principes en werkmethoden van Design Thinking en kunt u het geleerde toepassen in uw eigen zorgorganisatie. 

Image
Sprekers: 
Liesbeth Meijnckens

Liesbeth Meijnckens, auteur, zelfstandig adviseur en projectleider e-health

Liesbeth Meijnckens

Tim Schuurman, partner en mede oprichter DesignThinkers