Masterclass 7: Design Thinking: denk en werk met de eindgebruikers voor ogen
10 december: 15.00 – 19.00 uur

Inhoud

Hoe komt u tot de inzet van digitale toepassingen voor gezondheid en zorg die gewaardeerd én gebruikt worden door patiënten en zorgverleners? Hoe betrekt u eindgebruikers bij de ontwikkeling en implementatie van eigentijdse digitale diensten, of beter gezegd: hoe komt u tot samenwerking en cocreatie met eindgebruikers in de verschillende fasen van innovatie?
Design Thinking biedt instrumenten en methodieken om op gestructureerde en praktische wijze ‘mensgerichte’ processen, producten en diensten te ontwikkelen en te implementeren. Daarbij gaat het niet alleen om het genereren van nieuwe ideeën (‘what if’), maar vooral om goed te leren begrijpen wat eindgebruikers bezighoudt (‘what is’) en tot goede keuzes te komen.

• Wat is Design Thinking en op welke wijze kunt u er praktisch mee aan de slag?

• De belangrijkste de instrumenten zoals Patient Journey, Etnographic Interviews, Persona’s, Stakeholder mapping, Value Network Mapping.

• Hoe werkt u samen met alle stakeholders, waarbij u het perspectief van het eindgebruiker voortdurend centraal stelt?

Leren door te doen staat centraal in deze bijeenkomst. Na afloop heeft u de kennis over de principes en werkmethoden van Design Thinking en kunt u het geleerde inbrengen en toepassen in uw eigen organisatie.

 

Skipr e-health
Sprekers

Liesbeth Meijnckens is ruim twintig jaar werkzaam op het terrein van innovatie, internet en gezondheidszorg. Na haar studie Gezondheidswetenschappen heeft zij gewerkt als adviseur, (interim)manager en projectleider voor verschillende organisaties waaronder ggz-organisaties, ziekenhuizen, Trimbos-instituut, bureau Redmax en REshape Center Radboudumc. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur & projectleider e-health voor zorg- en patiëntenorganisaties. Meijnckens is auteur van het boek: Beter met eHealth in 60 minuten.

Tim Schuurman is partner en mede oprichter DesignThinkers Academy. Hij heeft een MBA en MSc in Financial Management. Hij is lang actief geweest als Business Consultant en in verschillende management rollen in het bedrijfsleven.
Hij is een ervaren en enthousiasmerende facilitator van projecten waar Service Design Thinking een nieuwe manier van werken is. Tim is een ondernemer, hij heeft verandertrajecten geïnitieerd en begeleid binnen zowel private als publieke omgevingen. Hij heeft uitgebreide internationale ervaring en is gewend in verschillende culturen te opereren.
Hij is een teamspeler die erop gericht is mensen binnen een team optimaal te laten presteren. Hij geeft les op Universiteiten en Hogescholen.