Image

Programma

Tijdens 7 masterclasses krijgt u een compleet overzicht over de huidige trends op het gebied van e-health toepassingen.
We gaan aan de slag met uw e-health strategie, zodat digitale toepassingen voor gezondheid en zorg gewaardeerd én gebruikt worden door patiënten en zorgverleners.

Masterclass 1:
29 oktober
Visie, strategie en tactiek

Dat de zorg verandert is geen nieuws meer, dat (e-health)ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen ook niet. Maar hoe kom je als organisatie naar een stip aan de horizon met betrekking tot e-health? En hoe past een gedegen implementatie in dit geheel?

Bekijk programma >>

Masterclass 2:
5 november
Financiering en de rol van de verzekeraar

Expertisecentrum Nictiz en onderzoeksinstituut NIVEL signaleren dat de daadwerkelijke implementatie van e-health nog ver bij deze ambitie achterloopt. Zo wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat slechts 20 procent van de verpleegkundigen gebruik maakt van beeldbellen.

Bekijk programma >>

Masterclass 3:
12 november 
Do’s en don’ts van e-health implementatie

Informatie wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Voor goede en efficiënte zorg, is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. Dat heet interoperabiliteit. Om dit te bereiken is een goed ingerichte architectuur binnen een organisatie noodzakelijk.

Bekijk programma >>

Masterclass 4:
19 november 
Data, privacy en security

Zorginstellingen zijn zich niet altijd helemaal bewust van de verplichtingen die op het gebied van privacy gelden en zijn soms onvoldoende op de hoogte van nieuwe relevante wet- en regelgeving. Aan welke eisen moet de beveiliging van patiëntdossier bijvoorbeeld voldoen?

Bekijk programma >>

Masterclass 5:
26 november 
Draagvlak en co-creatie

Steeds meer zorgorganisaties zijn bezig met de invoering van e-health en willen de mogelijkheden ervan benutten. Toch blijkt het in de praktijk lastig om e-health-diensten als inzage in het dossier of een consult op afstand succesvol te implementeren.

Bekijk programma >>

Masterclass 6:
3 december 
Opschaling, cultuurverandering en zorgmarketing

Ook opschaling is een belangrijk thema als het om de implementatie van e-health gaat. Onlangs nog stelde de Nederlandse regering twintig miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding bij het opschalen van e-health-initiatieven; het zogeheten ‘Fasttrack e-health initiatief’.

Bekijk programma >>

Masterclass 7:
10 december 
Design Thinking: denk en werk met de eindgebruikers voor ogen

Hoe kom je tot de inzet van digitale toepassingen voor gezondheid en zorg die gewaardeerd én gebruikt worden door patiënten, cliënten, artsen, verpleegkundigen en andere eindgebruikers? Design Thinking biedt instrumenten en methodieken om op gestructureerde en praktische wijze ‘mensgericht’ producten en diensten te ontwikkelen.

Bekijk programma >>